SHIMANO KAIRIKI 8 VT 150MT. YELLOW

Shimano Kairiki 8 Vt 150mt. Yellow

€ 17,60 € 15,84

dettagli

- 10,00%
SHIMANO KAIRIKI 8 VT 300MT. YELLOW

Shimano Kairiki 8 Vt 300mt. Yellow

€ 29,95 € 26,96

dettagli

- 10,00%
SUFIX 832 MULTI COLOR DEPTH CONTROL

Sufix 832 Multi Color Depth Control

€ 53,90 € 45,82

dettagli

- 15,00%
GOSEN W8 CASTING PE

Gosen W8 Casting Pe

€ 55,00 € 52,70

dettagli

- 4,18%
DAIWA J-BRAID X4 YELLOW 270M

Daiwa J-braid X4 Yellow 270m

€ 19,60 € 12,74

dettagli

- 35,00%
DAIWA MORETHAN 12 BRAID

Daiwa Morethan 12 Braid

€ 75,00 € 52,50

dettagli

- 30,00%
DAIWA J-BRAID X8 150M. DARK GREEN

Daiwa J-braid X8 150m. Dark Green

€ 16,70 € 15,87

dettagli

- 5,00%
DAIWA J-BRAID X8 150M. CHARTREUSE

Daiwa J-braid X8 150m. Chartreuse

€ 16,70 € 15,87

dettagli

- 5,00%
DAIWA J-BRAID X8 MULTICOLOR 1500M.

Daiwa J-braid X8 Multicolor 1500m.

€ 123,00 € 116,85

dettagli

- 5,00%
MOLIX SUPER OFFSHORE GAME 4X 300M

Molix Super Offshore Game 4x 300m

€ 53,90 € 39,95

dettagli

- 25,88%